Dominik „Seraph” Franczyk

Koordynator ds. obsługi IT

Aleksander „Mag” Gruszczyński

Organizator helperów

Marek „Rann” Jaros

Organizator ds. bezpieczeństwa

Aleksandra „Szesnastka” Radka

Koordynator ds. akredytacji

Michał „Sgt. Apache” Wójcik

Rezerwix / Szef akredytacji

Kamil „Tumci” Janiak

Szef działu gier / Koordynator bloku gier bitewnych

Karolina „Aqua” Krawet

Koordynator bloku Big N

Zuzanna „PandaTao” Skalska

Zuzanna "PandaTao" Skalska

Paula „Frysbian” Zalewska

Koordynator bloku muzycznego

Sławomir „Szakal” Szakala

Koordynator Cosplay